POZORne si prečítajte a svoje ROZHODNUTIE spravte :)

26.07.2015 23:18

 SÚŤAŽ o vstup ZADARMO
na seminár s Rudym DESENSKÝM 8.8.2015 v Bratislave, KEĎ:

Je váš záujem o seminár úplne vážny?
TAK napíšte otázky na p.Desenského a ten/tá s NAJVYŠŠÍM počtom OTÁZOK sa stane VÍŤAZom.
píšte: pessympatak@gmail.com
uzávierka: 5.8.2015
tešíme sa na vás