Keď NEČÍTATE, tak sa NEDOZVIETE ...

24.10.2015 12:16

Keď nečítate, tak sa nedozviete :

ZMENA miesta konania seminára - Ako myslí pes - s Rudym Desenským 7.11.2015 v Bratislave sa zmenilo na:

hotel TURIST, Ondavská 5, 821 08 Bratislava

Nakoľko ste už premýšľali o seminári Ako Myslí Pes ?....

tešíme sa na vás, máte sa na čo tešiť :)