AKO urýchliť hojenie povrchových i vnútorných rán u psíka ? VIETE ako na to ?

15.08.2016 15:54

AKO SKVALITNIŤ PSÍ ŽIVOT - VÝKRIČNÍK vykríkol ZMENA termínu z organizačných dôvodov

3-dňový kurz B.M.T (Bodová myofasciálna technika pre psov)

23.-25.9.2016 -NEPLATÍ, PLATNÝ termín 7.-9.10.2016 v Bratislave

s  Rudolfom DESENSKÝM - certifikovaným lektorom B.M.T, praktikom v obore psychológia psov

 

VIETE ako na to ?

AKO urýchliť hojenie povrchových i vnútorných rán u psíka ?  AKO zlepšiť pohybový aparát psíka ?  AKO

naštartovať prirodzený proces sebauzdravovania organizmu psa?

AKO zvládnuť nadmerný stres psa ?

 

Zaujalo vás to ?

Možno vás prekvapím. Môžete pomôcť svojmu psíkovi ak využijete  kurz alternatívneho spôsobu 

liečenia vlastnými rukami (nenahrádza veterinárne ošetrenie)a získate certifikát pre základný stupeň 

pre ošetrenie vlastných psov

Príďte na kurz “AKO SKVALITNIŤ PSÍ ŽIVOT”SEM:

Miesto konania:  bistro u Petra, Pri Šajbách 4, 831 06 Bratislava

Cena:  140 € , jednorázovo alebo na splátky:  do 31.8.2016 – 70 €, do 16.9.2016 – 70 €

 (v cene je zahrnutý obed, bez ubytovania, možnosť vybaviť rezerváciu ubytovania)

Počet miest obmedzený: 12 ľudí (psíkovia samozrejme s vami)

 Termín:   7.-9.10.2016  ( od 10 – 17h, posledný deň končíme obedom ) 

Uzávierka:   16.9. 2016     

Prihlášky TU:    prihláška

BONUS: dobrá kávička  a niečo sladké k tomu :) 

A ešte pre psíkov:  zabezpečujeme čerstvú vodu, sáčky na exkrementy a výbeh cez  prestávky.

Poznámka: v bistre je možnosť zakúpiť si  pre seba pitie alebo doniesť so sebou 

 

Platba:  bankovým prevodom - bankové spojenie:

VÚB, SK0902000000002791993756, VS vaše telefónne číslo. Do správy pre prijímateľa napíšte svoje 

meno a priezvisko. Účastník  sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť poplatok za kurz aj v prípade, ak 

sa na kurze z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. 

Účastník tiež zaslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas so zverejnením fotografií z kurzu na propagačné 

účely nášho občianskeho združenia. 

POZOR!!!                                                                                                    Tešíme sa na vás :)

Neuhradené prihlášky nebudú akceptované.